top of page

מתחילים באוקטובר

קורסים קצרים, עד מחצית רמה A1

בסיום כל קורס מתוכנן קורס המשך.

משך כל קורס: 18 מפגשים, 36 שעות אקדמיות

מחיר: 1,800

יום: ראשון (צ'זרה)

שעות: 20:10 - 21:40

פתיחה: 22.10.2023

יום: שני ב-ZOOM (אלסנדרה)

שעות: 08:00 - 09:30

פתיחה: 23.10.2023

יום: שלישי ב-ZOOM (צ'זרה)

שעות: 18:30 - 20:00

פתיחה: 17.10.2023

יום: שלישי ב-ZOOM (צ'זרה)

שעות: 20:10 - 21:40

פתיחה: 24.10.2023

 

יום: חמישי (אלסנדרה)

שעות: 09:00 - 10:30

פתיחה: 19.10.2023

איטלקית למתחילים

קורסים למתחילים: מהיסודות עד לרמת A1

מיועד לתלמידים ללא ידע בשפה האיטלקית, המעוניינים לקבל בסיס איתן בשפה.
הקורס מציב כמטרה את השפה המדוברת, תוך הנחת יסודות הדקדוק, הקריאה והכתיבה. 
הקורס מתבסס על חוברות לימוד מתקדמות ומשלב גם קטעי עיתונות ווידאו.

יום: שלישי (אלסנדרה)

שעות: 18:30 - 20:00

פתיחה: 17.10.2023, סיום: 09.07.24 (36 פגישות)

יום: שלישי, ב-ZOOM (צ'זרה)

שעות: 16:45 - 18:15

פתיחה: 06.11.2023 (שתי סדרות של 18 מפגשים)

רוצים לחלום באיטלקית?

לבעלי רקע קל באיטלקית המעוניינים בשיעור מקוון בשעת לילה עם צ'זרה:
קורס שמתחיל מ-33% של רמה A1, פעמיים בשבוע, ימים: א' + ד', 60 דקות 23:00-22:00

מיום ראשון 08.10.23, ב-ZOOM. תשלום לכל 8 מפגשים: 64


ימים: ראשון וחמישי

שעות: 18:30 - 20:00

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

פתיחה: 18.09.2023

קורס מואץ למתחילים

קורס אינטנסיבי. היעד: להשלים את שתי רמות המתחילים - A1 ו-A2, ולהתחיל בסוף הקורס את רמה B1. אחרי הנחת התשתיות הראשונות בשפה, במקביל להמשך הלמידה של מבני השפה, ניכנס יותר ויותר לשפה היומיומית, דרך חומרים מהמציאות האישית, מהעיתונות, מהתרבות וכו'.  

הקורס יחולק לארבע סדרות של 18 מפגשים בני 90 דקות (שעתיים אקדמיות).

תשלום נפרד לכל סדרה: 1,800 

bottom of page