top of page

איטלקית למתחילים

קורסים למתחילים: מהיסודות עד לרמת A1

מיועד לתלמידים ללא ידע בשפה האיטלקית, המעוניינים לקבל בסיס איתן בשפה.
הקורס מציב כמטרה את השפה המדוברת, תוך הנחת יסודות הדקדוק, הקריאה והכתיבה. 
הקורס מתבסס על ספר לימוד ומשלב גם חומרים נוספים.

יום ראשון, בוקר

שעות: 10:00 - 11:30

פתיחה: 21.07.2024 

מחיר: 960₪ לסדרה של 12 מפגשים, שאחריהם סדרות נוספות

 

יום שני, ב-ZOOM 

שעות: 18:00 - 19:30

פתיחה: 22.07.2024 

מחיר: 1350₪ לסדרה של 15 מפגשים, שאחריהם סדרות נוספות

יום רביעי

שעות: 18:30 - 20:00

נפתח: 05.06.2024 

מחיר: 960₪ ל-12 מפגשים, שאחריהם סדרות נוספות

יום רביעי, ב-ZOOM 

שעות: 18:30 - 20:00

נפתח: 05.06.2024 

מחיר: 1080₪ ל-12 מפגשים, שאחריהם סדרות נוספות

יום רביעי ב-ZOOM

שעות: 19:00 - 20:30

נפתח: 17.04.2024

 

יום ראשון

שעות: 16:45 - 18:15

נפתח: 07.04.2024 

יום שני

שעות: 15:30 - 17:00

נפתח: 04.03.2024 

יום רביעי

שעות: 18:30 - 20:00

נפתח: 27.12.2023 

יום ראשון, ב-ZOOM 

שעות: 18:00 - 19:30

נפתח: 31.12.2023 (22 מפגשים שבסיומם המשך לקורס קיץ)

ימים שני וחמישי

שעות: 18:00 - 19:30

פתיחה: 2.9.2024

קורס מואץ למתחילים - מקוון (ב-ZOOM)

קורס אינטנסיבי. היעד: להשלים את שתי רמות המתחילים - A1 ו-A2, ולהתחיל בסוף הקורס את רמה B1. אחרי הנחת התשתיות הראשונות בשפה, במקביל להמשך הלמידה של מבני השפה, ניכנס יותר ויותר לשפה היומיומית, דרך חומרים מהמציאות האישית, מהעיתונות, מהתרבות וכו'.  

הקורס מחולק לסדרות של 12 מפגשים בני 90 דקות (שעתיים אקדמיות).

תשלום נפרד לכל סדרה: 1,200

bottom of page