top of page
ZOOM רביעי מתחילים.jpg 1900.jpg

אם אתם מתלבטים בין כמה קורסים ציינו אותם בפירוט מלא בהערה

בחרו את הקורס הרצוי

Grazie!

חגים וימים מיוחדים בשנה"ל תשפ"ד
ראש השנה   16-17.9.2023
כיפור   
25.9.2023
סוכות   30.
9.2023, 07.10.2023
פסח   23.04.2024, 29.04.2024
יום העצמאות   14.5.2024 

שבועות   12.6.2024  
 

החזר שכר לימוד

  • מספר תלמידים מינימלי לפתיחת קורס בשכר לימוד מוזל: 5

  • ניתן לפתוח קורס בקבוצה קטנה יותר בתוספת תשלום

  • במקרה של אי-פתיחת קורס יוחזר כל התשלום ששולם עבורו

תשלום 

  • התשלום יתבצע לפני פתיחת הקורס, בהעברה לחשבון אגודת דאנטה אליגיירי

  • הנחה תינתן במקרים פרטניים ולשיקול דעת ההנהלה

פרטי החשבון

שם: אגודת דאנטה אליגיירי בישראל

בנק דיסקונט (11)

סניף: 66

חשבון: 4185961

תשלום בכרטיס אשראי - בתוספת 1.5%

bottom of page