top of page

איבחון רמה

אם אתה מתלבטים בקשר לרמת האיטלקית שלכם, אנו ממליצים לבצע את המבחנים בעמוד זה.
התוצאות יועברו למורים שלנו שיבדקו את הרמה גם בשיחה בעל-פה

bottom of page