top of page

קורסי שיחה

Parliamo!

הקורס נועד לתלמידים ברמה B1+ בשפה האיטלקית שרוצים בעיקר לשוחח.

בקורס זה נצפה בסרטים ונדון בסוגיות שונות. על התלמידים להציג כ-10 דקות בכל שיעור בנושא רלוונטי לסרט הנלמד.

מורה: אלסנדרה מיזול

יום: שני (אחת לשבועיים)

שעות: 14:30-13:00

תאריכים: יעודכן בקרוב

משך הקורס: 14 פגישות, 28 שעות אקדמיות

מחיר: 1,450

noun_Teacher_986194.png
bottom of page