top of page

ניתן לרכוש אצלנו את ספרי הלימוד qui italia.it למתחילים ומתקדמים

המחיר: 60 ₪ לספר אחד, 100 ₪ לשני ספרים

 יש לתאם מראש הגעה לשם רכישה

ספר לימוד איטלקית למתחילים
ספר לימוד איטלקית למתקדמים
bottom of page