top of page

איטלקית למתקדמים

יום: רביעיב-ZOOM

שעות: 18:30 - 20:00

תאריכים: 08.11.2023 - 23.06.2024

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס B1-

קורס זה מיועד לחיזוק השפה בכל המובנים, תוך דגש על שיחה. ההתקדמות תיעשה באמצעות אקטואליה, שירים ועוד. מטרת הקורס היא להשלים את רמה A2 ולהתקדם ברמה B1. 

יום: שני

שעות: 11:00 - 12:30

תאריכים: 04.12.2023 - 02.09.2024

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס B1

קורס זה מיועד לחיזוק השפה בכל המובנים, תוך דגש על שיחה. ההתקדמות תיעשה באמצעות קטעי וידאו, אקטואליה, שירים ועוד. מטרת הקורס היא להשלים את רמה B1.

יום: שני, ב-ZOOM

שעות: 18:30 - 20:00

תאריכים: 30.10.2023 - 29.07.2024

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס B1+

קורס זה מיועד לחיזוק השפה בכל המובנים, תוך דגש על שיחה. ההתקדמות תיעשה באמצעות קטעי וידאו, אקטואליה, שירים ועוד. מטרת הקורס היא להשלים את רמה B1 ובהתאם להתקדמות להיכנס לרמה B2. 

יום: ראשון, ב-ZOOM

שעות: 17:30 - 19:00

תאריכים: 03.09.2023 - 30.06.2024

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורסי B2

בקורס זה יגיעו התלמידים לרמת דיבור גבוהה יותר, זאת באמצעות שיחה וכן בפרויקטים אישים שהוכנו באופן עצמאי. כל זאת תוך כדי חשיפה בשיעור והתקדמות בנושאים דקדוקיים. נשים דגש על הבנת הנקרא, החל מדיונים סביב ספר בשפת המקור, שיחה, שירים וקטעי וידאו.

יום: רביעי, ב-ZOOM

שעות: 09:30 - 11:00

תאריכים: 13.09.2023 - 05.06.2024

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

יום: שניב-ZOOM

שעות: 18:30 - 20:00

תאריכים: 16.10.2023 - 15.07.2024

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס B2+

בקורס זה ייחשפו התלמידים לרמת דיבור מורכבת יותר. נשוחח הן באמצעות דיבור ספונטני והן באמצעות פרויקט אישי.

בקורס זה יינתן דגש על מצבים מ"העולם האמיתי" – דיונים סביב נושאים שיציעו התלמידים, דיאלוגים, ספר באיטלקית, שירים, קטעי וידאו ופודקאסטים.

יום: 

שעות: 

פתיחה: טרם נפתח

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס C1

בקורס זה עוסקים בשפה במסגרת מאמרים, וידאו, קטעי סרטים, ספרות, שירים וכו'. החומרים נבחרים לרוב כדי לעודד דיון. 

הדקדוק כבר אינו במוקד אלא נושא המתחלף מפעם לפעם לצורך חיזוק והפנמה.  

יום: חמישי, ב-ZOOM

שעות: 16:00 - 17:30

תאריכים: 02.11.2023 - 18.07.2024

משך הקורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחיר: 3,600

קורס C1+

בקורס זה התלמידים ברמת הבנת הנשמע, קריאה ודיבור טובים מאוד. המטרה לקדם עוד את שטף הדיבור ואת אוצר המלים שלהם דרך פרויקטים אישים, לפתח את הבנת הנשמע דרך האזנה לטקסטים שונים ברמת דיבור גבוהה, כגון הרצאות אקדמיות.

bottom of page