top of page

קורס המשך - A2  

קורס המשך מרמה A1 לרמה A2

מיועד לתלמידים המעוניינים לקבל בסיס איתן בשפה.
הקורס מציב כמטרה את השפה המדוברת, תוך הנחת יסודות הדקדוק, הקריאה והכתיבה. 
מתבסס על חוברות לימוד מתקדמות ומשלב גם קטעי עיתונות וקטעי וידאו. 

מורה: צ'זרה פבונצ'לו

יום: ראשון 

שעות: 16:45 - 18:15

פתיחה: 12.11.2023

יום: שני ב-ZOOM

שעות: 16:45 - 18:15

פתיחה: 13.11.2023

משך כל קורס: 36 פגישות, 72 שעות אקדמיות

מחולק לשתי סדרות של 18 פגישות
מחיר לכל סדרה: 1800

bottom of page