top of page

ניתן לרכוש אצלנו את ספרי הלימוד המעולים qui italia.it למתחילים ומתקדמים

המחיר: 80 ₪ לספר אחד, 150 ₪ לשני ספרים

מאי 2023: לאור מעברנו למשכננו החדש יש לתאם מראש הגעה לשם רכישה

איטלקית רמות ביניים

A2-B2

לוגו וידאו.gif
bottom of page