top of page

את מכון דאנטה מפעילה עמותת דאנטה אליגיירי. העמותה מקדמת בברכה הצטרפות חברים נוספים המעוניינים להימנות על המעגל הקרוב ולתרום מפעם לפעם מניסיונם וזמנם למען תרבות איטליה בירושלים.
להצטרפות לעמותה נא מלאו את הטופס המקוון. ההצטרפות מותנית באישור ועד העמותה.

הצטרפות לעמותה

יו"ר העמותה | פרופ' דן בהט

מנהל | זוהר לברון

bottom of page