top of page

את מכון דאנטה מפעילה עמותת דאנטה אליגיירי. העמותה מקדמת בברכה הצטרפות חברים נוספים המעוניינים להימנות על המעגל הקרוב ולתרום מפעם לפעם מניסיונם וזמנם למען תרבות איטליה בישראל ובבירתה ירושלים.
להצטרפות לעמותה נא מלאו את הטופס המקוון. ההצטרפות מותנית באישור ועד העמותה.

הצטרפות לעמותה

יו"ר העמותה | פרופ' דן בהט

מנהל | זוהר לוצ'אנו לברון

bottom of page