top of page

שימו לב לא להתבלבל:
כל רמה (A1, A2, B1, B2, C1, C2) מחולקת לשלוש רמות משנה

קורסי האיטלקית של מכון דאנטה מסודרים לפי רמות מפורטות המתארות את היכולות הנרכשות ואת קצב התקדמות השליטה באספקטים השונים של ידיעת השפה.

LEVELS 1.PNG
bottom of page